Seks voor ouderen de beleving en gedrag.

Het is voor het eerst dat er op deze schaal onderzoek is gedaan naar seks voor ouderen. Het onderzoek is uitgevoerd onder 1666 ouderen (40-80 jaar) in Nederland. Belangrijkste conclusie is dat ouderen en seks ook op hogere leeftijd nog steeds erg belangrijk wordt gevonden.

seks voor ouderen

Lust en seks voor ouderen vergrijst niet

Seksualiteit blijft, ook op oudere leeftijd, een belangrijk onderdeel van een gezond en gelukkig leven. Een derde van de Nederlandse bevolking boven de 40 jaar heeft één keer per week of vaker geslachtsverkeer. Hoewel de frequentie van de geslachtsgemeenschap afneemt, blijft het belang van seksualiteit groot. Uit het onderzoek komt naar voren dat mannen en vrouwen met een bevredigend seksleven zich ook gezonder voelen en meer tevreden zijn met hun bestaan in het algemeen.

Taboe

Dat ouderen een actief seksueel leven hebben, is een gegeven waar nog een groot taboe op rust. De jongere generatie wil er niet aan denken dat opa en oma verder gaan dan alleen handje vasthouden. En ouderen zelf praten ook niet gemakkelijk over wat er gebeurt in de slaapkamer. Al helemaal niet als eventuele problemen een bevredigend seksueel functioneren in de weg staan. Uit het onderzoek blijkt dat maar liefst 20% van de Nederlandse mannen moeite heeft met het krijgen of behouden van een erectie. Slechts een kwart van de mannen met seksuele problemen praat erover met hun partner.

Ook in de spreekkamer van de huisarts is seks voor ouderen geen standaard gespreksonderwerp. Huisartsen zijn weinig geneigd om te vragen naar seksuele problemen, bijvoorbeeld als symptoom van een aandoening. Hierin zijn Nederlandse huisartsen zelfs minder voortvarend dan hun buitenlandse collega’s.

Opmerkelijk is dat van de mannen die naar de huisarts stapten met een erectiestoornis, maar liefst een derde geen advies kreeg. In 45% van de gevallen werd Viagra geadviseerd. Uit het onderzoek komt naar voren dat mannen met een erectiestoornis door succesvol gebruik van een geneesmiddel meer zelfvertrouwen ervaren en zich tevredener voelen.

Vergeten doelgroep eindelijk onderzocht

De onderzoeksgroep bestond uit een groep van 1035 Nederlandse mannen en vrouwen zonder seksuele problemen, en een groep van 631 mannen met erectieproblemen en hun partners. De groepen zijn opgedeeld in de leeftijdscategorieën 40-49 jaar, 50-64 jaar en 65-80 jaar.

Enkele cijfers:

Frequentie geslachtsgemeenschap

  • Wekelijkse geslachtsgemeenschap van Nederlandse mannen en vrouwen: 40-49 jaar, 49%: 50-64 jaar, 31%: 65-80 jaar, 11%. Van deze laatste leeftijdscategorie heeft 41% één tot meerdere keren per maand geslachtsgemeenschap. 47% van deze leeftijdscategorie vrijt minder dan één keer per maand.
  • In Nederland heeft 33% van de Nederlandse mannen en vrouwen ouder dan 40 jaar nog wekelijks geslachtsverkeer.
  • Een derde van de Nederlandse mannen geeft aan vanwege seksuele problemen seks te mijden. Bijna de helft van de mannen met een erectiestoornis mijdt seksuele activiteit.

Gezondheid en seksualiteit

  • Mensen die vaker seks hebben, voelen zich gezonder: 69% van de Nederlandse mannen en vrouwen die één tot meerdere keren per maand seks hebben, voelt zich gezonder.
  • Bij de Nederlandse mannen en vrouwen is er sprake van een daling in tevredenheid met hun seksleven na hun 40ste jaar. 72% van de ouderen (65-80 jaar) blijft de relatie in seksueel opzicht bevredigend vinden.

Problemen met seksualiteit

  • Nederlandse vrouwen boven de 40 jaar ondervinden diverse seksuele problemen zoals: niet in staat zijn een orgasme te krijgen (11%), pijn gedurende geslachtsgemeenschap (14%) of moeite om vaginaal vochtig te worden (21%).
  • Nederlandse mannen boven de 40 jaar ondervinden seksuele problemen zoals: niet in staat zijn een orgasme te krijgen (8%), of juist te snel een orgasme krijgen (19%) of moeite met het krijgen van een erectie (20%).

Praten over seks met de huisarts

  • De huisarts in Nederland is minder pro-actief dan in het buitenland. Slechts 5% van de Nederlandse mannen en vrouwen in Nederland werd gevraagd naar problemen op het seksuele vlak zonder het zelf ter sprake te brengen. Dit in tegenstelling tot 9% in het buitenland.
  • Minder dan de helft van de mannen met een erectiestoornis raadpleegt de huisarts voor hulp.
  • Mannen met erectieproblemen die hun huisarts bezocht hebben, zijn meer tevreden met hun seksleven dan mannen met seksuele problemen die hun huisarts niet bezocht hebben.

Pfizer

Viagra, dat ontdekt en ontwikkeld is door Pfizer is de baanbrekende orale behandeling voor erectiestoornissen, waarvan in meer dan 80 klinische studies is aangetoond dat het effectief is en goed verdragen wordt. Pfizer Inc. Ontdekt, ontwikkelt, fabriceert en verkoopt toonaan-gevende, op recept verkrijgbare middelen, voor mens en dier, en veel van ‘s werelds bekendste consumentenproducten.