zonder

Wij respecteren uw privacy en stellen daarom alles in het werk deze te beschermen. De publicatie van deze tekst heeft tot doel u te informeren over ons privacybeleid en het juridische kader. De structuur van de website laat toe om toegang te krijgen tot de meeste diensten zonder uzelf bekend te maken of persoonlijke informatie te verstrekken (met uitzondering op enkele specifieke diensten). Onze privacy policy is opgesteld conform de Europese wetgeving.

Koppelingen naar externe website

De website bevat koppelingen naar websites van derden. Als u deze koppelingen volgt is het mogelijk dat u deze website verlaat. Wij ondersteunen echter geen websites van derden en kunnen bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud noch de privacymaatregelen van deze websites. Persoonsgegevens die u verstrekt aan derden vallen niet onder de privacyverklaring van derden. Dezelfde voorwaarden zijn van toepassing op de contact formulieren die u op onze website kan terugvinden.

Type informatie dat wordt verzameld

Deze privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens, niet-persoonsgegevens en rapportage van verzamelde gegevens. Persoonsgegevens – zijn gegevens gerelateerd aan uw persoonlijke identiteit. De webmaster gebruikt deze gegevens intern om diensten te leveren en behoeften & interesses in kaart te brengen. Wanneer u ons uw persoonsgegevens verstrekt kan u er zeker van zijn dat deze alleen zullen worden aangewend voor interne verwerking. Uw persoonsgegevens zullen niet worden verkocht of verhuurd aan derden, tenzij u hierin heeft toegestemd. Niet-persoonsgegevens – zijn gegevens met betrekking tot het gebruik van de website die niet gebonden zijn aan een bepaalde persoonlijke identiteit. De webmaster verzamelt en analyseert deze gegevens om het gebruik van de site te evalueren. De meeste niet-persoonsgegevens worden verzameld via cookies of andere analysetechnologieën.

Privacy van minderjarigen

De webmaster stelt alles in het werk om de privacy van minderjarigen te beschermen. De webmaster verzamelt niet bewust gegevens van minderjarigen en heeft deze leeftijdsgroep niet als doelgroep.

Manier waarop gegevens worden gebruikt

De webmaster gebruikt deze gegevens intern om diensten te leveren en behoeften & interesses in kaart te brengen. In het specifieke geval van creditcardgegevens worden de gegevens alleen aangewend voor de verwerking van eventuele betalingen en ter voorkoming van fraude. Persoonsgegevens die online werden verzameld kunnen worden gecombineerd met gegevens die u de webmaster verstrekt via andere bronnen, zoals callcenters, evenementen, beurzen, enz. Niet-persoonsgegevens worden samengenomen voor rapportage over de bruikbaarheid, prestaties en effectiviteit van het de site. De gegevens worden aangewend om het gebruiksgemak en de inhoud van de site te verbeteren.

Bekendmaking gegevens aan derden

De webmaster verkoopt of verhuurt uw gegevens niet aan derden, tenzij u hierin heeft toegestemd.

Cookies

Als u onze website bekijkt, kunnen wij bepaalde informatie op uw computer opslaan. Deze informatie bestaat in de vorm van een klein tekstbestand, ook “cookie” genoemd. Cookies helpen ons op vele manieren om uw bezoek aan onze website leuker te maken en meer inhoud te geven. Cookies maken het ons ook mogelijk een website op uw interesse en voorkeur af te stemmen. De meeste browsers kunnen een configuratie krijgen waardoor ze geen cookies aannemen of aangeven wanneer er een cookie wordt verstuurd.

Advertenties van derden – Interest Based Advertenties

Als externe leverancier maakt Google gebruik van cookies om advertenties op uw site weer te geven. Met de DART-cookie kan Google advertenties weergeven aan uw gebruikers op basis van hun bezoek aan uw sites en andere sites op internet. Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door naar het privacybeleid van het advertentie- en inhoudsnetwerk van Google te gaan. Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent.

Toegang tot en nauwkeurigheid van gegevens

De webmaster streeft ernaar uw persoonsgegevens actueel te houden. Op uw verzoek en binnen een redelijke tijdsspanne zal De webmaster u informeren over het type van de persoonsgegevens die wij over u bijhouden, de doelstellingen waarvoor wij deze informatie bijhouden en de mogelijke ontvangers. Op schriftelijk verzoek en binnen een redelijke tijdsspanne zal De webmaster uw persoonlijke gegevens verbeteren, wissen en/of blokkeren voor verdere verwerking als de informatie feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant blijkt te zijn voor de doeleinden van de verwerking. In bepaalde gevallen is het mogelijk gegevens online raadplegen en wijzigen aan de hand van uw persoonlijke login gegevens.

Beveiliging gegevens

De webmaster stelt alles in het werk om de gegevens die u ons verstrekt te beveiligen. De webmaster beschikt over geschikte fysieke middelen en beheerprocedures om de verzamelde gegevens te beveiligen en zo ongeoorloofde toegang of bekendmaking te voorkomen, gegevens accuraat te houden en het juiste gebruik van de gegevens te garanderen.

Wijzigingen in deze verklaring

Wijzigingen in deze privacyverklaring worden gepubliceerd samen met een aanpassing van de herzieningsdatum van het document. Zo weet u altijd welke gegevens we online verzamelen, wat we met deze gegevens doen en welke invloed u hierop hebt. Aanzienlijke wijzigingen in deze verklaring zullen worden gemeld bij betrokkenen.

Persoonlijke Informatie

U kunt de website bezoeken zonder dat u vertelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Als u besluit ons die persoonlijke informatie te willen geven die wij nodig hebben, of om met u te kunnen corresponderen, wordt gegarandeerd dat de informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan vindt u op onze contactpagina alle informatie waarmee u contact met ons kunt opnemen. Uiteraard waarderen wij goede suggesties ten zeerste, aarzel niet ons te vertellen op welke punten wij onze service mogelijk kunnen verbeteren.

Cookie policy

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op jouw computer. Cookies maken het mogelijk om een website goed te laten werken en inzicht te krijgen in het bezoekgedrag op de website. Met deze informatie kunnen de webdiensten en jouw gebruikerservaring van een website worden verbeterd. Cookies brengen de veiligheid van je computer niet in gevaar.

Je kan cookies altijd zelf van je computer verwijderen. Kijk hiervoor onder ‘Internet Opties’ in je browser (de Help functie in je browser kan je hierbij helpen). Als je ervoor kiest om cookies te verwijderen zal de website mogelijk niet meer optimaal functioneren en kun je van sommige diensten geen gebruik maken.

Functionele en niet-functionele cookies

Cookies zijn onder te verdelen in functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de website of zorgen ervoor dat aan jou snel en correct de gewenste informatie wordt getoond elke keer dat je onze website bezoekt. Handig, want dan hoef je bijvoorbeeld niet steeds opnieuw je gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven of je instellingen aan te passen. De niet-functionele cookies dienen om ons te informeren over het aantal bezoekers van de website en de manier waarop deze bezoekers de website gebruiken. Deze informatie kunnen wij gebruiken om de website verder te verbeteren. Deze bestandjes verdwijnen vanzelf zodra je je internetbrowser sluit of blijven tot maximaal 12 maanden na je laatste bezoek op je computer bewaard.

Functionele cookies worden onder meer gebruikt om:

 • je inloggegevens te onthouden
 • de veiligheid van je inloggegevens te waarborgen
 • de eenduidigheid in de vormgeving van de website te waarborgen

Niet-functionele (analyse) cookies worden onder meer gebruikt om:

 • te meten hoeveel bezoekers de website heeft
 • vast te stellen hoe de bezoekers Snelgeldlenenbinnen10minuten.eu gebruiken
 • de prestaties van de website te verbeteren
 • jouw gebruikerservaring op de website te verbeteren

Deze website gebruikt hiervoor momenteel:

 • Land van de bezoeker.
 • Browser versie en instellingen.
 • Een IP-Hash (Secure Hash Algorithm).
 • Device Type (pc/smartphone/tablet).

Cookies van derden

De meeste online advertenties in banners die u ziet op onze websites worden afgebeeld door onszelf. Daarnaast staan we echter ook advertentienetwerken van derden toe advertenties af te beelden op onze webpagina’s. Sommige van deze advertentienetwerken plaatsen een permanente cookie op uw computer om deze te kunnen herkennen wanneer ze u een online advertentie sturen. Op deze manier kunnen deze netwerken informatie verzamelen over waar u en andere gebruikers van de computer de advertenties hebben gezien en op welke advertenties u hebt geklikt. Deze informatie stelt de advertentienetwerken in staat gerichte reclame te leveren waarvan zij menen dat deze u zullen interesseren. Wij hebben geen toegang tot de cookies die eventueel door advertentienetwerken van derden zijn geplaatst.

Social media

Op deze website is een plugin geïnstalleerd waarmee u via verschillende sociale media berichten kunt delen. Deze plugin plaatst een cookie. Het is mogelijk dat de verschillende sociale media zoals Twitter en Facebook cookies plaatsen wanneer u berichten van deze website via een van deze diensten deelt.

Bijwerken Cookie policy

Deze Cookie policy kan tussentijds aangepast worden om veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken. Als er wijzigingen worden aangebracht in dit document, kan je aan de datum die onderaan het document zien wanneer dit voor het laatst gebeurd is. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop we met gegevens omgaan en om de voorwaarden zoals beschreven in de Cookie policy en Privacy policy aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op al je gegevens. Als je onze website bezoekt, ga je akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van de Cookie policy.

Meer informatie over de cookies en de cookiewetgeving.

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies beheren (toestaan, blokkeren of verwijderen) via uw browser, zie voor uitleg het artikel cookies beheren en verwijderen door vpngids.

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Bepalingen vooraf

1. Onder website wordt verstaan alle webpagina’s waarvan de bestanden
zijn opgeslagen op de webruimte van het domein
www.gratisdatenzonderinschrijven.com en met insluiting van voorgenoemde
(indirect) gehyperlinkt zijn vanaf de hoofdpagina, met de inachtneming
dat deze webpagina’s voldoen aan het criterium genoemd in
“bepalingen vooraf”;

2. De webpagina is elke pagina van deze website waarop een hyperlink
staat naar deze disclaimer met als doel de disclaimer voor deze pagina
te laten gelden

3. Content / inhoud: teksten, hyperlinks, afbeeldingen, cliënt-side
scripts, geluids- en video-fragmenten. Dit zijn voorbeelden en deze
zijn niet ter uitsluiting van anderevormen van content / inhoud
bedoeld;

4. Onder gebruik(en) van deze site wordt verstaan: (in)laden, inloggen,
opvragen, bekijken, raadplegen, (be)luisteren, invullen van
formulieren, verzenden van formulieren, van diensten gebruik maken en
het plegen van rechtshandelingen (kopen en huren). Zonder uitsluitsel
van en beperking tot bovengenoemde voorbeelden;

5. Gebruiker: natuurlijke en/of rechtspersoon die de pagina gebruikt;

6. Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook;

7. Het bedrijf: Tigra Amsterdam

8. Misbruik: onder misbruik wordt verstaan misbruik van de website: het
is niet toegestaan (delen van) de website te kopiëren mits voor eigen
particulier gebruik, een aangepaste versie van de website, waarvan
redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit met het doel gedaan is om
het bedrijf schade toe te brengen, onder een ander domein online
te plaatsen, e-mail adressen of andere contactgegevens van de website
af te nemen om hiermee misbruik te plegen, zoals:
spam, reclametelefoontjes, etc. Elke andere vorm van misbruik die
hierboven niet is beschreven of aangeduid met een voorbeeld, maar
waarvan beschrijvingen te vinden zijn in de Nederlandse wet;

Disclaimer

1.   Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze
disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website;

2.   Het bedrijf draagt er zorg voor om de inhoud van de
website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken.
Desalniettemin is het bedrijf niet aansprakelijk voor onjuistheden
of onvolledigheden in de aangeboden inhoud;

3.   Het bedrijf staat er niet garant of waarborg voor of de
aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel is;

4.   Het bedrijf is niet aansprakelijkheid voor schade:

a. Toegebracht
door de website

b. Voortvloeiend
uit het gebruik van de website

c. In enig ander
opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website

d. Voortkomend
uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen
raadplegen

Ook is het bedrijf gevrijwaard van
aanspraken in geval van dreigende schade;

5.   Het bedrijf behoudt zich het recht voor om op ieder
gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te
verwijderen van de website;

6.   Het bedrijf behoudt zich het recht de website zonder
kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te
beëindigen. Ook is het bedrijf niet aansprakelijk voor gevolgen
(schade) als gevolg van het beëindigen van de website;

7.   Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor websites en
bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks

8.   Het bedrijf behoudt zich het recht om zonder
kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden
diensten te ontzeggen;

10. De gebruiker vrijwaart het bedrijf, de werknemers van het bedrijf,
vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van
gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten
daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik
van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook;

11.Voor verdere vragen kan je contact
met ons opnemen

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

In de afgelopen jaren is het online dating landschap drastisch veranderd, dit is  in een groot deel te wijten aan de wildgroei van de gratis dating sites voor elke regio, het gebied van opleiding, ouderdom en het soort relatie gezocht. Deze gratis dating sites zijn die je hier vind zijn zorgvuldig gekozen uit de duizenden gratis dating sites stroom beschikbaar op het internet. Het aantal leden, functies, wat maakt hen anders dan alle anderen en de doelmarkten die ze bedienen zijn allemaal in aanmerking genomen. En als je klaar bent om iemand te ontmoeten, hebben wij gratis of wat goedkope dating ideeën om u te helpen aan een partner in stijl.

Ben jij op zoek naar een leuke datepartner? In de rechtse kolom kun je je GRATIS en VRIJBLIJVEND vergelijken en aanmelden voor een serieuze date!

De beste gratis dating sites

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20